Privacyverklaring Almeerse Caravanstalling.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de Almeerse Caravanstalling, J. Huydecoperweg 11, 1331 GC te Almere.

 

De Almeerse Caravanstalling gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In deze Privacyverklaring zetten wij op een rij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Je kunt hier lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

 

Website

Als u onze website bezoekt wordt uw IP-adres opgeslagen.

Zonder uw IP-adres kan een website de gevraagde pagina’s niet leveren.

Uw IP-adres wordt 7 dagen op de server en 30 dagen in de backup van de hostingservice bewaard.

 

Klanten

Als je een contract bij ons afsluit of contact met ons opneemt verwerken wij u persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vragen wij onder meer uw naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, bijvoorbeeld omdat u extra gegevens aan ons vermeld, of een nota niet betaalt.

 

De Almeerse Caravanstalling verwerkt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het tot stand komen van een contract, het koppelen van caravan aan de juiste persoon, het versturen van een factuur, betalingsherinneringen, nieuwsbrief, herinnering voor afloop jaarcontract e.d. is het verwerking van de gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren.

 

De Almeerse Caravanstalling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld belastingdienst).  Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen contract met u tot stand komt.

 

De Almeerse Caravanstalling verstrekt u persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor uitvoeren van werkzaamheden door derden. Denk hierbij aan een onderhoudsbedrijf die, in opdracht van u,  onderhoud aan uw caravan uit moet voeren of uw caravan moet reinigen.

 

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens gebruikt worden. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een email te sturen aan info@almeersecaravanstalling.nl. De Almeerse Caravanstalling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen:

Almeerse Caravanstalling

J. Huydecoperweg 11

1331 GC Almere

info@almeersecaravanstalling.nl

036-5372181

 

Mei 2018